www.sdruzhie-volga.ru

Дипломат

Задачі ідентифікації динаміки систем з розподіленими параметрами

Лекция:

Рейтинг:скачатьПохожие файлы:

Аппаратное и программное обеспечение компьютера

Основы клиент-серверных технологий

Перевод чисел в позиционных системах счисления

Учение о повязках. Виды повязок и правила их наложения. Методы остановки кровотечения. ПМП при травмах, ранениях

Табличные вычисления на компьютере

Экономическая теория и математическое моделирование. Описание: Псевдоінверсні методи [2227] обернення алгебраїчних інтегральних та функціональних перетворень дозволяють виконати таку заміну побудувати моделюючі функції в неперервному або дискретному вигляді тільки при відомій функції матриці Гріна в необмеженій просторовочасовій області. Викладена ж в лекції 2 методика побудови функції дозволяє виконати це для систем динаміка яких описана вже диференціальним рівнянням вигляду 1.7 зведеться до знаходження перетворюючої функції функції Гріна в нашому розумінні такої що 15.4 побудови...