www.sdruzhie-volga.ru

Дипломат

Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Лекция:

Рейтинг:скачатьПохожие файлы:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ С ПОМОЩЬЮ КРУГОВОГО ПОЛЯРИМЕТРА

ЗАОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДНЕПРУ

Проектирование этикеток

Вундт и его реформаторская роль в оформлении психологии как самостоятельной и экспериментальной науки

Социальная реклама

Практическая работа по информатике Работаем над объектами файловой системы

Иностранные языки, филология и лингвистика. Описание: Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування Стиль ? 1 суспільно необхідний історично сформований різновид літературної мови її функціональна підсистема що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості добору й використання мовних одиниць. Кожний стиль має свою сферу використання призначення ознаки і мовні засоби- 2 сукупність прийомів використання мовних засобів що є характерною для творчості окремого письменника діяча культури мовця індивідуальний стиль- 3...