www.sdruzhie-volga.ru

Дипломат

Системний підхід при аналізі ТК. Ознаки технологічних комплексів як складних систем

Лекция:

Рейтинг:скачатьПохожие файлы:

Психологія спілкування у військовому колективі

Теорема про три перпендикуляри, її застосування при розв?язанні задач

Интегрированный урок физики и информатики в 9 классе Построение диаграмм и гармонические колебания

Самостоятельная работа по информатике Звук в памяти компьютера

Культура поведения, Воспитательное мероприятие

Информатика, кибернетика и программирование. Описание: В системних дослідженнях широко використовуються процедури декомпозиції та агрегування, які є різними аспектами аналітичного та синтетичного методів дослідження систем. Складна система розчленовується на менш складні частини, які потім можуть об’єднуватись в одне ціле...