www.sdruzhie-volga.ru

Дипломат

ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПОРІВ МЕТАЛІВ ТА НАПІВПРОВІДНИКІВ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ

Лабораторная работа:

Рейтинг:скачатьПохожие файлы:

Цикл N-раз

Практическая работа по информатике Построение диаграмм и графиков

Дифференцирующие и интегрирующие RC-цепи

Мораль, нравственность и этика в системе регулярного поведения

Технологія вишивання мережок

Донбас – мій рідний край

Физика. Описание: ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПОРІВ МЕТАЛІВ ТА НАПІВПРОВІДНИКІВ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ При підвищенні температури металу його опір електричному струму зростає. Температурний коефіцієнт характеризує відносну зміну опору при зміні температури на один градус:. 1 Величина не є постійною вона залежить від температури. Для багатьох металів ця залежність може бути описана таким виразом: 2 де опір при температурі опір при температурі яку прийнято за точку початку відліку температури- постійні величини які залежать від роду металу і вони...