www.sdruzhie-volga.ru

Дипломат

Проблема методів навчання історії та їх класифікація

Доклад:

Рейтинг:скачатьПохожие файлы:

Алгоритмические конструкции следование, ветвление, повторение

МПОППП

Производство

Исследование схем выпрямления

Теоретико-методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

Системы счисления

История и СИД. Описание: Провідні поняття повязані з процесом навчання історії стали предметом наукового інтересу в дискусіях радянських методистів у 5070ті pp. В обговоренні проблеми свої варіанти класифікації методів навчання історії в різні роки запропонували всі провідні вчені однак вони так і не прийшли до єдиної думки. Тому в сучасній методичній літературі збереглася різноманітність підходів до визначення понять методи прийоми способи навчання різні підстави їх систематизації і деяка суперечливість у вживанні методичних термінів у спеціальній...