www.sdruzhie-volga.ru

Дипломат

Дифузія в газах

Доклад:

Рейтинг:скачатьПохожие файлы:

Конспект и презентация по информатике на тему: Форматирование текста. Шрифт

Планирование действий в реальном мире. Условное планирование. Непрерывное планирование

Олимпийский урок

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЙТРОННОЙ ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА

Сетевые операционные системы, файловые серверы

Физика. Описание: Дифузія має місце в газах рідинах і твердих тілах причому дифундувати можуть як частинки сторонніх речовин що в них знаходяться так і власні частинки самодифузії якщо речовина неоднорідна. Швидкість дифузії залежить від температури. При дифузії молекули переміщуються з тих частин речовини де їх концентрація більше в ті її частини де вона менше. Основній закон дифузії ? закон Фіка: густина дифузійного потоку I пропорційна градієнту концентрації n взятому з протилежним знаком: D ? коеф.